HERITAGE TOWNHOUSE

Architectural Digest PL – The apartment of an art dealer and art collector Mark Keller. Nothing is accidental here.
The apartment is located in Warsaw. Its owner is Marek Keller, a valued art collector and a long-time friend of the Mexican sculptor, Juan Soriano. Keller entrusted the design of this apartment to Małgosia Markiewicz’s Design Studio, which is now run by her daughter, architect Kinga Baumann.
Tenement house 
An early modernist six-story tenement house in Warsaw, probably designed by Marian Kontkiewicz. It was built in 1910-1912. At that time, the tenement house had many very modern solutions: central heating, gas stoves and a mahogany-veneered elevator with a lift attendant. The tenement house was bombed in September 1939. The bombs pierced the top floors. After the war, the tenement house was rebuilt. Marble steps, ceramic tiles and a forged balustrade have been preserved in the staircase. We can also admire the restored representative gate. It was here, that Marek Keller decided to implement the project of his life.
Art collector’s apartment
Marek Keller started thinking about returning to Poland over 12 years ago, when he bought an apartment and a manor house called Kazimierówka in the village of Owczarnia. A few years ago, all of Poland and Mexico heard about Kazimierówka. Marek Keller opened Juan Soriano sculpture garden and a gallery of modern mexican art. For Mark Keller, these are life projects. The renovation of the apartment began with removing the partition walls and strengthening the ceiling. Now the hall welcomes you with a beautiful Soriano’s bronze sculpture. For an art collector, an apartment is not just an investment. Once the renovation work is completed, the long road of filling the space begins. Art collectors hunt for a dream painting, sculpture, or even a vase months or even years. Nothing is left to chance.
The ability to see beauty
Every single thing in this apartment is carefully selected and thought out. In the dining room we see a large, solid wooden 10 seater table. All furniture in the apartment are unique, made by artists. Before the guests are invited to the dining room, they can sit comfortably with an aperitif in the elegant living room. The central place here is occupied by a fireplace with simple lines and distinctive form. The apartment is filled with rare antique paintings, illustrations and sculptures. Despite the abundance of items, the apartment exudes elegance without feeling overcrowded. Marek Keller was enchanted by the view of the surrounding mansard roofs and the inspiring outline of notable skyscrapers. Architects treated the windows like paintings. Each is framed by richly ruffled fabric in the style of an Austrian curtain.
Kinga Baumann emphasizes Marek Keller’s ability to notice beauty and to combine objects into a coherent whole. She adds: 'I am often asked if Marek really lives like this or just decorates the apartment for the photo session?’ The apartment is always stylized with a bouquet of flowers, candles, small decorative items because the owner likes to surround himself with beauty.

Architectural Digest PL – Mieszkanie marszanda i kolekcjonera sztuki Marka Kellera. Nic tu nie jest przypadkowe

Apartament znajduje się w Warszawie. Jego właścicielem jest Marek Keller, ceniony kolekcjoner sztuki, wieloletni przyjaciel meksykańskiego rzeźbiarza, Juana Soriano. Keller powierzył projekt tego mieszkania Pracowni Projektowej Małgosi Markiewicz, którą teraz prowadzi jej córka architekt Kinga Baumann.

Kamienica przedwojenna

Wczesnomodernistyczna sześciopiętrowa kamienica w Warszawie zaprojektowana prawdopodobnie przez Mariana Kontkiewicza. Zbudowano ją w latach 1910-1912. W tamtych czasach kamienica miała wiele bardzo nowoczesnych rozwiązań: centralne ogrzewanie, kuchnie gazowe oraz fornirowaną mahoniem windę z windziarzem. Kamienica została zbombardowana we wrześniu 1939 roku. Bomby przebiły najwyższe kondygnacje. Po wojnie kamienicę odbudowano. Na klatce schodowej zachowały się marmurowe stopnie, ceramiczne kafle, kuta balustrada. Podziwiać możemy także odrestaurowane reprezentacyjne przejście bramowe. To właśnie tu Marek Keller postanowił zrealizować projekt swojego życia.

Mieszkanie kolekcjonera sztuki

Marek Keller już ponad 12 lat temu zaczął myśleć o powrocie do Polski, wtedy kupił apartament na Mokotowskiej i dwór zwany Kazimierówką we wsi Owczarnia. O Kazimierówce kilka lat temu usłyszała cała Polska i Meksyk. Marek Keller otworzył tu ogród rzeźb i galerię z pracami swojego nieżyjącego już przyjaciela, znakomitego meksykańskiego rzeźbiarza, Juana Soriano. Dla Marka Kellera są to projekty życia. Renowacja mieszkania rozpoczęła się od usunięcia ścian działowych i wzmocnienia stropu. Teraz przedpokój wita klasyczną szachownicą z granitu i piękną rzeźbą z brązu. Dla kolekcjonera sztuki mieszkanie nie jest tylko inwestycją budowlaną, nie może go po prostu wyremontować i zamieszkać. Po zakończeniu prac remontowych zaczyna się długa droga wypełniania przestrzeni. Kolekcjonerzy sztuki polują na wymarzony obraz, rzeźbę, nawet wazon, który, ich zdaniem, pasuje do określonego miejsca w mieszkaniu. Nic tu nie jest dziełem przypadku.

Umiejętność dostrzegania piękna

Każda rzecz w mieszkaniu przy jest starannie wyselekcjonowana i przemyślana. W jadalni widzimy duży solidny drewniany stół z 10 dostojnymi krzesłami. Wszystkie meble w mieszkaniu są unikatowe, wykonane przez stolarzy artystów. Zanim goście marszanda zostaną zaproszeni do jadalni, mogą wygodnie rozsiąść się z aperitifem w eleganckim salonie. Centralne miejsce zajmuje tu kominek o prostych liniach, lecz wyrazistej formie. Mieszkanie jest wypełnione dziełami sztuki – rzadkimi zabytkowymi obrazami, ilustracjami i rzeźbami. Mimo to sztuka nie przytłacza. Wspaniałą galerię uzupełnia widok z okna na Warszawę – jest sam w sobie obrazem oprawionym w ramę zabytkowych okien.
Architektka, Kinga Baumann, podkreśla, że to dzięki umiejętności Marka Kellera dostrzegania piękna, zestawiania przedmiotów ze sobą w spójną całość, mieszkanie uzyskało obecny kształt. I dodaje: często pytają mnie, czy Marek tu mieszka naprawdę, czy tylko udekorował mieszkanie do sesji? Mieszkanie zawsze jest wystylizowane, z bukietem kwiatów, dekoracją ze świec i drobiazgów na stole w salonie, poduszek i narzuty na łóżku – bo taką potrzebę ma właściciel. Lubi otaczać się pięknem.